Úvod
Novinky na webu
Základní informace
Obecní úřad
Úřední deska
Aktuální události 2008
Archiv aktualit z obce
Kalendář akcí 2008
Proběhlé kulturní akce
Zajímavosti v okolí
Fotogalerie
Odkazy a kontakty
650 let obce
Znak a prapor obce
SDH Velké Svatoňovice

Velké Svatoňovice Markoušovice Obyvatelstvo obce Počasí a klima obce Historie V.Svatoňovic Tvrz "Na Valech"

 

Historická tvrz "Na Valech"

     Počátek tvrze není v písemných pramenech doložen, jsou o tom jen dohady. Jedním z nich je to, že svatoňovickou tvrz založil vladyka Bartoloměj Svatoň. Odkud přišel a kdy tvrz založil nikdo neví, neboť doklady o tom jsou dávno ztraceny. Zdá se však jisté, že zakladatel vsi i tvrze se jmenoval tak, jak zpráva říká, tedy Svatoň. Jisté je, že tvrz i ves Svatoňovice vznikly dříve než hrad Vízmburk a vesnice kolem něho, protože zboží svatoňovické (tvrz i ves) nepatřily na počátku ke zboží vízmburskému. Vladyka Svatoň a jeho nástupci byli samostatnými pány tvrze i vsi. Velké Svatoňovice mohou být hrdé na to, že jsou nejstarší obcí v kraji.

   
     Od roku 1357, kdy jsou Velké Svatoňovice poprvé připomínány, až do roku 1386 sídlil na zdejší tvrzi Albert ze Skalice. Tvrz však není v písemných pramenech doložena. Albertu ze Skalice dále patřily Malá Skalice, Adršpach, Pertoltice ve Slezsku a Zálesí. V roce 1386 se Albert v písemných pramenech zmiňuje o hradu Vízmburku. Lze tedy předpokládat, že již někdy kolem roku 1386 byly Velké Svatoňovice připojeny k vízmburskému panství, a že tvrz zanikla. Ze zpustlé tvrze vznikl statek, kterému se po valech, které ho obklopovaly, říkalo valovský. Všichni majitelé tohoto statku dostali příjmení "valovští". Roku 1762 dne 10. června byl statek za sedmileté války vypálen ruskými kozáky, kteří pomáhali pruskému králi Fridrichu II. v boji proti české královně a císařovně Marii Terezii. Vypálený statek byl znovu postaven a obnoven. Jeho pozůstatky se zachovaly v tzv. Valovském dvoře (jméno má dvůr podle zachovalých valů tvrze), které má dnes čp. 242. Pod tímto objektem se dochovaly gotické sklepy, kdežto sklepy pod sousední stodolou jsou již zavalené. Téměř kolem celého dvora jsou patrné valy a příkop, kterými bylo vyvýšené hradiště obehnáno.