Úvod
Novinky na webu
Základní informace
Obecní úřad
Úřední deska
Aktuální události 2008
Archiv aktualit z obce
Kalendář akcí 2008
Proběhlé kulturní akce
Zajímavosti v okolí
Fotogalerie
Odkazy a kontakty
650 let obce
Znak a prapor obce
SDH Velké Svatoňovice

Velké Svatoňovice Markoušovice Obyvatelstvo obce Počasí a klima obce Historie V.Svatoňovic Tvrz "Na Valech"

 

Základní informace o obci Velké Svatoňovice

     Obec Velké Svatoňovice se skládá z katastrálních území Velké Svatoňovice, Markoušovice a Starý Sedloňov. V minulosti tvořily katastrální území Markoušovice a Starý Sedloňov samostatnou obec Markoušovice. V roce 1976 byla obec Markoušovice sloučena s obcí Velké Svatoňovice.

     V současné době žije v obci celkem 1159 obyvatel (z toho ve Velkých Svatoňovicích 865 a v Markoušovicích 294). Celková rozloha obce je 1736 ha (Velké Svatoňovice 733 ha a Markoušovice* 1003 ha. Nejvyšším bodem v obci je vrchol Jestřebích hor Žaltman (740m n.m.). Nejnižším bodem je naopak hladina rybníka "Podháj" (355 m n.m.). V obci stojí 504 budov s číslem popisným a 64 rekreačních objektů s číslem evidenčním. Z toho ve Velkých Svatoňovicích 356 čísel popisných a 48 čísel evidenčních a v Markoušovicích 148 čísel popisných a 16 čísel evidenčních.

     Obcí protéká Markoušovický (Zaječí) potok, který se v Batňovicích vlévá do potoka Rtyňka. Na toku leží dva rybníky. Ve střední části obce je to rybník "Aman" a na hranici s Batňovicemi rybník "Podháj". U rybníka "Podháj" je rekreační oblast, kde je asi 45 rekreačních chatek, využívaných po čas letní sezóny. Rybník je využívaný především k rybolovu, koupání je na vlastní nebezpečí.

     Velké Svatoňovice jsou dnes zemědělskou obcí, hospodaří zde ZD Velké Svatoňovice a soukromí zemědělci. V současné době se zde svoje podnikatelské aktivity rozvíjí firma Acom, která se zabývá potiskem potravinářských obalů a další soukromí podnikatelé (kovovýroba, kadeřnictví, truhlářství, daňové poradenství, účetnictví, opravy kol. V obci je jediný obchod se smíšeným zbožím, restaurace "Klub" a hospoda "Na Puškvorci" u fotbalového hřiště. Dále se v centru obce nachází kromě obecního úřadu s knihovnou i pošta a hasičská zbrojnice.

    V obci navštěvují děti mateřskou a základní školu se čtyřmi ročníky. V současnosti chodí do mateřské školy 28 dětí a v základní škole se učí ve dvou třídách celkem 22 žáků. V roce 2005 bylo na zahradě u školy vybudováno veřejné dětské hřiště.

     Nejstarší občané mohou využít pro bydlení Dům seniorů (momentálně v něm bydlí 10 důchodců), ve kterém se zároveň nachází ordinace praktického lékaře.

     V obci působí občanské sdružení svazu zahrádkářů, TJ Sokol Velké Svatoňovice, KAMaRáT

     Obec leží na silnici III. třídy č. 3013 mezi Bohuslavicemi nad Úpou a Rtyní v Podkrkonoší. Dopravní obslužnost obce autobusovou dopravou zajišťuje firma OSNADO v návaznosti na železniční dopravu ČD (integrovaný dopravní systém IREDO. Na horním konci obce se nachází na trati 032 Trutnov - Jaroměř železniční zastávka (bez výdeje jízdenek).

     Obcí procházejí značená turistická "Cesta bratří Čapků" a naučná stezka "Po stopách dolování uhlí na Svatoňovicku". V obci stojí za zhlédnutí tvrz "Na Valech", připomínaná již v roce 1009 (1020), bývalý Šrejberův statek čp. 238 s památnou lípou a kaple sv. Václava, postavená roku 1903 (rekonstruovaná v roce 2003). V roce 2002 bylo otevřeno v objektu bývalé prodejny Jednota Hasičské muzeum. Toto muzeum provozují aktivní členové místního Sboru dobrovolných hasičů.

Informace o výměrách ploch (v hektarech) ve Velkých Svatoňovicích a Markoušovicích (Starém Sedloňově):

  Velké Svatoňovice Markoušovice Starý Sedloňov Celkem za plochu
Orná půda 302,8 77,6 78,5 458,9
Zahrada 53,6 6,5 21,5 81,6
Trvalý travní porost 159,7 135,6 24,2 319,5
Lesní pozemek 134,4 280,5 328,5 743,4
Zastavěná plocha 18,2 3,5 3,7 25,4
Ostatní plochy 55,5 32,0 10,6 98,1
Vodní plochy 8,8 - 0,5 9,3
Celkem za k.ú. 733,0 535,7 467,5 1736,2

* katastrální výměra uváděná nahoře za Markoušovice je součtem výměr k.ú. Markoušovice a Starý Sedloňov

Zpět na začátek