Úvod
Novinky na webu
Základní informace
Obecní úřad
Úřední deska
Aktuální události 2008
Archiv aktualit z obce
Kalendář akcí 2008
Proběhlé kulturní akce
Zajímavosti v okolí
Fotogalerie
Odkazy a kontakty
650 let obce
Znak a prapor obce
SDH Velké Svatoňovice

Úřední deska Obecní vyhlášky Usnesení OZ Jiné dokumenty

 

Elektronická úřední deska Obecního úřadu ve Velkých Svatoňovicích

Od 1. ledna 2006 je úřední deska správních orgánů definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb., který specifikuje následující pravidla:

  • Každý správní orgán zřizuje úřední desku.
  • Úřední deska musí být nepřetržitě veřejně přístupná.
  • Pro orgány územně samosprávných celků se zřizuje jedna úřední deska.
  • Obsah úřední desky se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích stanovuje povinnost zveřejnit:
  • Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
  • Záměry obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku.
  • Oznámení o počtu členů zastupitelstva, které má být voleno v následujícím volebním období.
  • Oznámení o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce.
  • Uzavřené veřejnoprávní smlouvy.